Alzheimerio ABC

Pirmas patarimas

Jei pastebėjote šiuos pokyčius:

Kalbos sutrikimas;
Nesiorientavimas laike ir vietoje;
Nuotaikos ir elgesio kaita;
Asmenybės pokyčiai;
Užmiršimas, kur padėti daiktai;
Sunkumai atliekant paprastas, gerai žinomas užduotis;
Prasta arba sumažėjusi sprendimų priėmimo galimybė;
Sumažėjęs gebėjimas sutelkti dėmesį į konkretų dalyką;
Vengimas imtis iniciatyvos;
Atminties susilpnėjimas

P A T A R I A M E

1. Nedelskite, kreipkitės į šeimos gydytoją.
2. Prašykite siuntimo pas neurologą arba psichiatrą.
3. Šie specialistai gali atlikti MMSE – paprastą klausimų-atsakymų testą.
4. Jei surenkate mažiau negu 28 testo balus, Jums turi išrašyti siuntimą atlikti smegenų magnetinį rezonansą (arba Jūs pats griežtai prašykite).
5. Turint šias dvi išvadas, gydytojas specialistas gali Jums nustatyti demencijos pobūdį.
6. Jei skundžiatės atminties sutrikimais, o tomografija ar rezonansas neparodė auglio ar
kitokių kraujagyslinių susirgimų, galima manyti, kad sergate
Alzheimerio liga.
7. Neišsigąskite ir iš karto pradėkite vartoti tinkamus vaistus.
8. Įprastiniame gyvenime nieko nekeiskite, nesinervinkite, būkite veiklus.
9. Jei stokojate informacijos, skambinkite į Alzheimerio asociaciją, stokite į klubą, skaitykite žurnalą „Alzheimerio liga. Kas tai?“.

Antras patarimas

Jeigu Jums ar Jūsų artimajam nustatė Alzheimerio ligą, nepulkite į paniką. Tai nieko nepadės. Prašom nusiraminti ir stengtis atsiminti, kad nervai ir pyktis nieko gera neduos.

Trečias patarimas

Nesiginčykite su ligoniu. Jis vis tiek visada teisus.
Neįrodinėkite, kad jis ligonis. Dažniausiai jis įrodys, kad Jūs pats ligonis.
Jei ligonis nepripažįsta ligos, tai ir nereikia. Juk nuo to niekas nesikeičia.

Ketvirtas patarimas

Žmogus, kuris prižiūri ligonį, geriausiai žino jo „šposus“ ar „nesąmones“. Todėl vaistai ir slauga yra nedaloma ligonio priežiūros dalis. Jeigu ligos istorijoje neįrašytas Alzheimerio ligos kodas F001 (rašo psichiatrai) arba F003 (neurologai rašo tokį kodą), tuomet ligonis pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įvairius nutarimus gydymo negaus, nors Jūs būsite visiškai įsitikinę, kad tai Alzheimerio liga!

Taigi mano patarimas – pažiūrėkit, kas įrašyta ligos istorijoje!

Penktas patarimas

Alzheimerio liga yra neurologinis susirgimas. Todėl atsargiai! – nereikia priprasti prie antidepresantų, raminamųjų, slopinamųjų ir kitokių cheminių psichotropinių vaistų. Tai išbalansuoja ligonio psichiką, o vargai dėl to tenka Jums!

Šeštas patarimas

Nepamirškite savęs! Rūpinkitės ir savimi!
Tausokite savo nervus ir psichinę pusiausvyrą!
Jeigu Jums, prižiūrinčiam Alzheimerio liga sergantį ligonį, pasidarys blogai, niekas kitas Jūsų artimojo taip gerai neprižiūrės ir nepasirūpins. Žinoma, jei tas ligonis Jums yra brangus žmogus…

Septintas patarimas

Būtinai pasilikite sau gyvenimo, veiksmų erdvės. Neskubėkite, nepulkite pildyti ir daryti viską, ko Jūsų ligonis įsigeidžia. Vieną minutę Jis nori, pvz., bulvių košės , o po kelių minučių jau nori arbatos. Taigi ką Jūs pagaminsite, viskas bus gerai, svarbu – šviežia ir maistinga. Juk labai dažnai ką tik pavalgęs ligonis kitam šeimos nariui guosis, kad jam neduoda valgyti! Bet Jūs nesiginčykite. Nedavėt, tai nedavėt.

Aštuntas patarimas

Jei ligoniui sunkiau atsiminti žodžiu sakomas užduotis ar prašymus, rašykite raštelius. Sakiniai turi būti trumpi, aiškūs, konkretūs.

Devintas patarimas

Kalbėkite trumpais sakiniais. Neužduokite iš karto daug užduočių.

Dešimtas patarimas

Leiskite žmogui dirbti įprastus darbus. Nekeiskite daiktų vietos. Neatimkite Jo mėgstamų užsiėmimų. Žinoma, turite prižiūrėti, ar nedaro ko nors netinkamo.

Vienuoliktas patarimas

Kiekvienas žmogus turi mėgstamus rūbus. Jei susidėvėjo, pakeiskite juos kaip nors gudraudamas – pvz., kad išnešėte į cheminę valyklą ar atidavėt siuvėjui pataisyti.

Dvyliktas patarimas

Ligonis gali labai pamėgti cukrų, ir gana didelėmis dozėmis. Tiesiog paslėpkite, kad nebūtų matomas, lengvai prieinamas. Bet į arbatą ar kavą įdėkite tiek kiek reikia įprastai.

Tryliktas patarimas

Jei Jūsų prižiūrimas žmogus mėgsta vienas išeiti – nieko baisaus, jei tame name ir vietovėje gyvenate seniai. Tik būtinai įdėkite į kišenę raštelį su jo vardu, užrašykite vieną ar kelis telefono numerius ekstra atvejui. Jeigu ligoniui tai nauja vieta – labai daug pavojų, kad žmogus gali pasiklysti. Būkite budrūs!

Keturioliktas patarimas

Jeigu raštelį su vardu ir telefonu ligonis išima, nenori nešiotis, reikia pagalvoti apie kitokius būdus. Gal tiktų plastikinė kortelė – gražiau atrodo. Gal metalinė grandinėlė ant rankos su išgraviruotomis koordinatėmis, susirgimo specifika. Gal galima prie rūbų prisiūti medžiagos gabalėlį su koordinatėmis?! Rūbai turi būti ryškių spalvų, kad jeigu pasiklys, pasimes ar miške, ar nugrius pakelėje, ar kur nors svetimame kieme lengviau būtų pamatyti.

Penkioliktas patarimas

Patariama ligoniui dažniau pasiūlyti vandens, duoti daugiau atsigerti.

Šešioliktas patarimas

Jei ligonis neramus, duokite valerijono ar kitokių raminančių arbatų. Tik ne cheminių receptinių vaistų.

Septynioliktas patarimas

Ligonis gali pradėti bijoti tamsos, bet nedrįsti to pasakyti. Jūs galite pastebėti, kad nakčiai jis neišjungia šviesos. Ir tegul. Įrenkite mažą lempelę prie lovos, kantriai pamokykite kaip ją įjungti ir išjungti.

Aštuonioliktas patarimas

Ligoniai gali prarasti alkio arba sotumo jausmą. Jūs turėtumėte pasirūpinti, kad ligonis laiku ir pakankamai pavalgytų. Ligonis gali sakyti , kad nenori valgyti. Nesiginčykite ir neįrodinėkite, kad reikia! Tiesiog ramiai pakvieskite valgyti. Jei piktai atsisako, palaukite kelias minutes ir vėl lyg niekur nieko pakvieskite.

Devynioliktas patarimas

Jeigu Jūsų slaugomas žmogus pats pasigamina valgyti – labai gerai. Pasistenkite, kad jis kuo ilgiau neprarastų šių įgūdžių! Pasirūpinkite, kad jis tai daryti galėtų saugiai.

Dvidešimtas patarimas

Nedarykite visko už ligonį!
Gal Jums atrodys, kad taip lengviau ir greičiau, bet tai labai blogas supratimas. Apsiginkluokite kantrybe ir kiek galėdamas “šalčiau” stebėkite, kaip ligonis nors ir labai iš lėto atlieka savo įprastus kasdienius darbus: prausiasi, apsirengia, nusirengia, pasidaro valgyti, įsipila arbatos, skuta bulves, plauna indus ir t. t. Kai reikia, ramiu tonu patarkite ar paraginkite.

Dvidešimt pirmas patarimas

Pasistenkite neįžeisti ligonio savigarbos: nekalbėkite jam girdint apie jį kaip nieko nesugebantį, neleiskite pasijusti našta. Jei ligonis jausis gerbiamas ir mylimas, slaugytojui bus daug lengviau su juo bendrauti ir susitarti. Kebliose situacijose dažnai gelbsti humoras.

Dvidešimt antras patarimas

Dažnai ligonis turi kokį nors mėgstamą daiktą (minkštą žaislą, pagalvėlę, savo jauno arba savo tėvų nuotrauką), skanumyną (obuolys, arbata, medus), užsiėmimą (vartyti albumą, klausytis kokios nors muzikos, megzti). Pasinaudokite jo pomėgiais jam užimti ar nuraminti.

Dvidešimt trečias patarimas

Jeigu ligonis gyvena atskirai ir Jūs tik kartais aplankote, tai kai atvykstate geriau ligonį išsiveskite į gamtą, muziejų, miestą, ar kitą jo mėgstamą vietą. Nuvežkite pas kitą jam brangų žmogų. Svarbu suteikti naujų gražių įspūdžių. Nepykti, jei ligonis kažką ne taip pasakys, užmirš ar nusikalbės. Būkite atlaidūs bet atidūs!

Dvidešimt ketvirtas patarimas

Geriau atvirai pasakykite šeimos draugams ir kaimynams, kokia liga susirgo Jūsų artimasis. Tuomet galėsite toliau su jais bendrauti, neužsidarysite su savo ligoniu tarp keturių sienų. Tegul kuo daugiau žmonių sužino, kad Alzheimerio liga nėra psichikos liga, kad ja susirgti gali bet kuris iš mūsų, kad ji nėra kokia gėda, o tik didelė problema.

Dvidešimt penktas patarimas

Jeigu Jums labai bloga, prisiminkite, kada Jums buvo gera!

Prisiminkite ką nors labai gražaus!
Pažiūrėkite į gėlės žiedą ir pasidžiaukite jo tobulumu.
Atsiverskite mėgstamą knygą ir paskaitykite įdomią pastraipą!
Pasiimkite senas fotografijas ir mintimis nusikelkite į ankstesnius laikus.

Dvidešimt šeštas patarimas

Ieškokite žmonių kurie turi tokių pat problemų. Tik pasikalbėję su jais, pasitarę, Jūs lengviau ištversite savo problemas ir vargus.

Dvidešimt septintas patarimas

Jį galėtumėm kartoti ir kartoti -SU LIGONIU
Nesiginčykite! Neįrodinėkite! Nesinervinkite!

Dvidešimt aštuntas patarimas

Ligoniui gali pasidaryti sunku kalbėti, rasti tinkamų žodžių. Gali beveik visai nustoti suprantamai kalbėti. Nusiraminkite ir paguoskite ligonį. Tai ligos simptomas. Kalbėkite su juo, kalbinkite, tik nesinervinkite.

Dvidešimt devintas patarimas

Jeigu ligonis ilgai valgo – tegul. Neskubinkite jo. Mandagumas, ramumas ir savitvarda – Jūsų jėga!

Trisdešimtas patarimas

Ligonis labai ilgai rengiasi, kuičiasi, niurzga, kad jam sunku tai daryti – nekreipkite dėmesio. Tegul rengiasi nors dvi valandas! Jei niekur neskubate, darykite savo darbus ar išgerkite kavos, kad nukreiptumėte savo dėmesį.

Trisdešimt pirmas patarimas

Ligonis gali būti nepatenkintas, kad Jūs kažkur išeinate. Nepasiduokit! Stenkitės nekreipti dėmesio. Neparodykite, kad dėl to labai kremtatės. Nesileiskite terorizuojami! Jei kelis kartus akivaizdžiai nusileisite, vėliau Jums bus tik sunkiau. Jeigu norite išeiti tik pasivaikščioti ir atsipūsti nuo kasdienės rutinos – nesakykite jam to. Sakykit, kad labai reikia į parduotuvę ar sumokėti mokesčius ir pan.

Trisdešimt antras patarimas

Gal ligonį sudomintų kryžiažodžiai. Tai būtų labai gerai! Tegul sprendžia, galvoja.

Trisdešimt trečias patarimas

Ligonis gali skaityti vis tą patį žurnalą, knygą ar ką nors, prie ko Jis pripratęs. Neatimkite. Tegul skaito.

Trisdešimt ketvirtas patarimas

Nekeiskite ligoniui aplinkos. Net guldimas į ligoninę šiems ligoniams yra baisiausias stresas. Kai ligonis gulės ligoninėje, Jums tuo metu bus geriau, bet ligoniui sugrįžus Jūs turėsite problemų dvigubai daugiau.

Trisdešimt penktas patarimas

Ligonis gali sakyti, kad skauda galvą, ar pilvą, ar skauda širdį ar dar ką nors. Nepasiduokite šiom apgaulėm. Tai dėmesio reikalavimas. Manipuliavimas jumis. Pastebėkite iš šono ligoniui nematant kaip jis elgiasi ir suprasite ar tikrai jam skauda.

Trisdešimt šeštas patarimas

Žinokite, kad  būtina patikrinti vaistų suderinamumą! Yra vaistų, kurių su kitais kartu vartoti griežtai draudžiama. Vyresni žmonės kaip taisyklė paklūsta daktarams ir perka ir vartoja labai daug įvairių vaistų. Jie tai supranta kaip didelį rūpestį. Nepasiduokite šiai masinei tendencijai. Vaistai yra verslas ir todėl svarbu kuo daugiau vaistų parduoti.

Trisdešimt septintas patarimas

Peržiūrėkite visų vartojamų vaistų anotacijas. Žiūrėkite atidžiai. Svarbu, kad nesidubliuotų nuo ko skiriami vaistai. Nes tai bus perdozavimas. Taip pat svarbu kiek mg skiriama.

Trisdešimt aštuntas patarimas

Nuo Alzheimerio ligos yra dveji vaistai su skirtingom veikliosiomis medžiagomis. Donepezil skiriamas nuo pat pradžių ir pati mažiausia 5 mg dozė. Vartoti reikia ne trumpiau 3 – 6 mėnesius. Galima ir ilgiau. Greitai perėjus prie 10 mg galimi apsinuodijimai, haliucinacijos, nemiga, virpulys, apetito praradimas. Memantin skiriamas kai žmogus pavirsta tinginiu. Tai turite žinoti ir suprasite kas Jūsų ligoniui geriau.

Trisdešimt devintas patarimas

Vartojant vaistus Donepezil ar Memantin, visi raminamieji, antidepresantai, miegui skirti vaistai yra pavojingas derinys.

Keturiasdešimtas patarimas

Prižiūrėkite ligonį atidžiai, be nervų, nesiblaškant ir saugiai. Meilė ir patikrinta informacija daro stebuklus.

Keturiasdešimt pirmas patarimas

Visados atsiminkite, kad Jūs rūpinates ligoniu. Jūs darote taip, kad būtų saugu, sveika. Jeigu sveikata staigiai blogėja ir dar kažkas neaiškaus vyksta, tai žinokite kad Jūsų veiksmuose yra klaida.

Keturiasdešimt antras patarimas

Jei ligonis jau visiškai gulintis, būtinai jį vartykite nuo šono ant kito šono. Pvz.: dieną ligonį paguldykite ant kairio šono, o nakčiai, pakeitus pampersą ir nuvalius kūną su TENA kremu 3in1, paguldykite ligonį ant dešinio šono. Naudokite paramstukus su grūdų užpildais. Kuo dažniau ,,kočiosite” nuo šono ant kito šono, tuo ilgiau neatsiras pragulos. jei pamatėte truputi parausvėjusią odos vietą, tepkite su TENA kremu 3in1. Jis tikrai padeda.