Mes kartu su Jumis

Lietuvos alzheimerio ligos asociacija (LALA)

Apie Mus

Lietuvos Alzheimerio ligos asociacija (LALA)

Lietuvos Alzheimerio ligos asociacija įsikūrė 2003 m. vasario 16 d.,  birželio 26 d. įregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje. Tai yra savanoriška savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti įregistruotus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymą klubus, draugijas, bendrijas ir kitas visuomenines organizacijas, besidominčias Alzheimerio ligos problemomis ir padedanti įgyvendinti nacionalinę sveikatos programą.
      Lietuvos Alzheimerio ligos asociacija dalyvauja kai kuriuose Valstybinių ligonių kasų posėdžiuose, tam tikrų Sveikatos ministerijos darbo grupių veikloje, taip pat kviečiama į Nacionalinės sveikatos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo posėdžius. Asociacijos nariai dalyvauja ir skaito pranešimus konferencijose.

  Valstybinėse ligonių kasose Alzheimerio asociacija jau yra pripažįstama kaip kovojanti ir žinanti ko siekianti organizacija. 2003 m. lapkričio mėnesį privalomojo sveikatos draudimo posėdyje tvirtai išsakius argumentus, vieno balso persvara pavyko apginti būtinųjų vaistų perkėlimą iš 50 % kompensavimo į 80 % kompensuojamų vaistų grupę.

Susiduriate su Alzheimerio ligos atveju? Galime padėti